Nuntius takker norske katolikker

Den pavelige nuntius til Irak og Jordan, erkebiskop Giorgio Lingua, takker i et brev biskop Bernt Eidsvig Can. Reg og norske katolikker for de innsamlede midlene til Vår frue av Frelsens kirke, som bekreftes å ha ankommet Bagdad.

Det var i forbindelse med terroraksjonen mot den syrisk-katolske kirken den 31. oktober i fjor, at en landsomfattende innsamlingsaksjon ble igangsatt på vegne av Norsk katolsk bisperåd. Summen på 189 000 kroner skal gå til reparasjoner av kirken, samt til ofrene og relaterte prosjekter som den lokale kirke finner hensiktsmessig.

Grunnet den vanskelige situasjonen i landet har pengeoverføringen tatt lenger tid enn først antatt. Midlene overføres nå fra nuntiaturet til den syrisk-katolske erkebiskop av Bagdad, Matti Shaba Matoka.

Erkebiskop Lingua uttrykker i brevet også takknemlighet for uttalelsen fra norsk katolsk bisperåd i anledning terroraksjonen.

Se også: Bispesynode med blodig etterspill (St. Olav kirkeblad)

 

Erkebiskop Giorgio Lingua,
pavelig nuntius til Irak og Jordan