Nytt overhode for den ukrainsk-katolske kirke

Svjatoslav SjevtsjukVatikanet/Kyjiv, 25. mars 2011 (KI/KAP) – Pave Benedikt XVI stadfestet fredag den 25. mars torsdagens valg av nytt overhode for den unerte ukrainsk-katolske kirke på synoden i Lviv i Ukraina. Samtidig ble navnet på den nye storerkeeparken av Kyjiv-Halytsj offentliggjort, nemlig Svjatoslav Sjevtsjuk (40), til nå apostolisk administrator av det gresk-katolske bispedømmet Buenos Aires i Argentina.

Svjatoslav Sjevtsjuk ble født den 5. mai 1970 i det vestlige Ukraina, som da var en del av Sovjetunionen. Han ble presteviet i 1994, etter at Ukraina var blitt selvstendig og den unerte kirken i landet igjen tillatt. I 1999 tok han i Roma en doktorgrad i moralteologi. Fra 2000 var han viserektor og fra 2007 rektor ved presteseminaret i Lviv. I 2009 ble han utnevnt til hjelpebiskop i det ukrainske eparkiet Buenos Aires, og i mars 2010 ble han apostolisk administrator av Buenos Aires. Fra 2002 til 2005 var han sekretær for sin forgjenger som leder for den ukrainsk-katolske kirken, kardinal Lubomyr Husar MSU (2001-11).

Konklavet i Lviv åpnet sist mandag med førti av de rundt femti biskopene til stede. De første tre dagene ble det gjennomført tolv valgomganger uten at noen kandidat fikk det nødvendige 2/3 flertall. Det ble da foretatt et valg mellom de to kandidatene som hadde fått flest stemmer, ettersom statuttene sier at det da bare var nødvendig med absolutt flertall. Kirkeretten foreskriver at paven skal stadfeste valget, og før det var gjort, ble ikke navnet på den nyvalgte offentliggjort.

Innsettingen av den nye storerkeeparken (storerkebiskopen) finner sted kommende søndag i den ukrainsk-katolske katedralen i Kyjiv, som fortsatt er under bygging. Kardinal Husar flyttet i 2005 kirkens hovedsete fra Lviv i det vestlige Ukraina, hvor kirken står sterkt, til hovedstaden Kyjiv, noe som møtte sterk motstand fra landets ortodokse flertall. Kardinal Husar var egentlig valgt på livstid, men i begynnelsen av februar i år innvilget paven hans avskjedssøknad av helsemessige årsaker.

Den gresk-katolske kirke i Ukraina oppsto etter unionen i Brest i 1595 og er den største katolske østkirken med over fem millioner medlemmer. Derav bor rundt halvannen million i utlandet, hvor mer enn halvparten av bispedømmene og eksarkatene ligger. I det overveiende ortodokse Ukraina er hver tiende innbygger gresk-katolsk. De feirer sin liturgi etter bysantinsk ritus, som er nærmest identisk med den ortodokse liturgiformen.

peo/mt

av Mats Tande publisert 25.03.2011, sist endret 26.04.2019 - 13:58