Picpusene i Norge møtes i Oslo

I år har den polske provins av picpuspatrene virket 25 år i Norge, hvor patre fra den tyske provins startet tjenesten allerede i 1920. Siden desember 2008 har provinsialen for den polske provins jurisdiksjon over picpusene i Norge

Provinsial Andrzej Lukawski holder kanonisk visitas i perioden 17.–24. mars. Alle picpusene i Norge møtes i denne anledning i Oslo. P. Heinz-Josef Catrein, tidligere mangeårig prest i Norge og siden 2009 provinsial for den tyske provinsen, kommer også til Oslo. Begge provinsialene skal møte biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. for samtaler om fornyelse av kongregasjonens kontrakt med Oslo katolske bispedømme og styrking av picpuskommuniteten i OKB.

Mandag 21. mars klokken 11 feires det messe i St. Olav domkirke med alle picpuspatre i Norge, inkludert biskop emeritus Gerhard Schwenzer av Oslo. Biskop Eidsvig er hovedcelebrant, og p. Lukawski preker. 

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. mars 2011)