Programmet for Olsok 2011 klart

Omslag biografi OlavBe for oss, Hellig Olav, Norges evige konge
Du som kristnet folk og land, Kristi tjener, kong Olav
Be for oss, Hellig Olav, Norges evige konge

Programmet er oppdatert 21. juni.

Ved årets Olsokfeiring vil vi spesielt minnes pave Johannes Paul II som ble saligkåret 1. mai.

Paven besøkte Trondheim 2. juni 1989.  Den økumeniske gudstjenesten i Nidarosdomen med pave Johannes Paul II og biskop Kristen Kyrre Bremer ble et uforglemmelig høydepunkt og et økumenisk vannskille i byens og landets historie. Et av høydepunktene var da de to omfavnet hverandre, og paven kalte biskop Bremer ”brother!”

I år kommer kardinal Kurt Koch, president for Det pavelige råd for kristen enhet til  feiringen av Olav den hellige 28.-31. juli. Han blir hovedcelebrant i høymessen i Nidarosdomen 29. juli klokken 08.00. Han vil også være til stede under den lutherske høymessen klokken 11.00. Presidenten i Det pavelige råd for fremme av kristen enhet inviterer i tillegg ulike kirkeledere til økumeniske samtaler. Ellers på programmet står besøk til Stiklestad og klostrene i Midt-Norge.

Noen smakebiter fra årets Olsokprogram
NB: Arrangementer i kursiv er i regi av Olavsfestdagene

Den katolske høymessen i Nidarosdomen kl. 08.00 den 29. juli er høydepunktet under Olsok.  

Også i år har vi ”Vandring gjennom byen med Olav”, frem mot Nidarosdomens høykor og Olavs grav. Vandringen vil være en vei inn mot Olsokdøgnets liturgi, og samtidig: Enhver pilegrimsvandring har Kristus og det himmelske Jerusalem som mål - i Nidaros følger vi Olav frem mot Kristus.

I samarbeid med Olavsfestdagene og Den norske kirke arranger vi lørdag formiddag et seminar i Erkebispegården: ”Pilegrimsvandringer - en ansporing til økumenisk dialog og samhandling”.

Lørdag middag vil p. Olav Müller holde et foredrag: ”Mitt liv med hellig Olav”, i foreningslokalet i St. Olav domkirke.

Søndag 31. juli drar vi med buss til Stiklestad, der vi går i prosesjon medbringende olavsrelikvien. Vi feirer pontifikal høymesse i gamle Stiklestad kirke. Avslutning i kapellet..

Det er også i år mulig å forhåndsbestille billetter til redusert pris til ”Spelet om Heilag Olav”. Frist for dette er 20. juli.

Som i fjor inviterer vi til hyggelige sosiale samvær og god mat hver kveld!

Det blir tilrettelagte tilbud for barna, i tillegg til lek og aktiviteter i regi av Olavsfestdagene.

Det er anledning til skriftemål hver dag i dagene forut for Olsokfeiringen, fra kl 16.30 - 18.00.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Olsokfeiring i Trøndelag!

Olsokkommisjonen

 


 

PROGRAM

Torsdag 28. juli
10.00   Morgenmesse, St. Olav domkirke. NB: Ingen aftenmesse kl 18.30
Utdeling av Olsokmateriale i foreningslokalet i St. Olav domkirke. Kaffe
12.00   Åpning av Olavsfestdagene. Prosesjon fra Torvet til Erkebispegården
14.00   Åpent hus i foreningslokalet. St. Olav domkirke
14.00–15.30 Aktivitetstilbud for barna
14.00   Introduksjon til olsokliturgien, med hovedvekt på antifonene i tidebønnene, ved Egil Mogstad og Ulf Schancke. Foreningslokalet i St. Olav domkirke
16.00   Katolsk vandring med Olav gjennom byen til Nidarosdomen, ved Egil Mogstad og Ulf Schancke. Varighet ca. 1,5 time. Oppmøte på Lilletorvet.
16.00   Åpningskonsert i Nidarosdomen
16.30–18.00 Anledning til skriftemål i St. Olav domkirke

 HØYTIDEN FOR HELLIG OLAV, NORGES VERNEHELGEN – KONGE OG MARTYR:

18.00   1. vesper. St. Olav domkirke
19.00–21.00    Salmekveld i Borggården (Erkebispegården)
19.00   Åpent hus i foreningslokalet ved St. Olav domkirke
21.00   Vigilie, St. Olav domkirke (ca. ¾–1 time)

Det hellige døgnet
Som innledning til det hellige døgn, 29. juli, går troende/ pilegrimer/geistlige fra ulike kirker og bydeler i prosesjon fram til Nidarosdomen.
22.30   Katolsk prosesjon fra St. Olav domkirke til Nidarosdomen
23.00   Olavsvaka i Nidarosdomen begynner med en felleskirkelig gudstjeneste (ca. 1 time)
24.00 Vake i Nidarosdomen fram til Laudes kl. 6.00

Fredag 29. juli
8.00     Pontifikal høymesse i Nidarosdomen. Hovedcelebrant H.E. kardinal Kurt Koch med nuntius Emil Paul Tscherrig, biskop Bernt Eidsvig, biskop Berislav Grgić og gjester
9.30     Frokost i foreningslokalet ved St. Olav domkirke
Ca. 12.30        Bekransning av hellig Olav på Nidarosdomens vestfront
13.00   Katolsk vandring med Olav gjennom byen til Nidarosdomenved Egil Mogstad og Ulf Schancke. Varighet ca. 1,5 time. Oppmøte på Lilletorvet. Avsluttes ved Høykoret i Nidarosdomen.
14.00 Middagsbønn i St. Olav domkirke. Tilbedelse av Alterets hellige sakrament (til klokken 17.00)
14.30   Åpent hus i foreningslokalet ved St. Olav domkirke
15.00 – 16.30 Aktivitetstilbud for barna
15.00 – 17.00 Internasjonal Pilegrimskonferanse i Erkebispegården, Herresalen. Pilegrimsvandringer – en ansporing til økumenisk dialog og samhandling, i samarbeid med Nasjonalt Pilegrimssenter, Olavsfestdagene og Den norske kirke. Åpning ved statsråd Rigmor Aaserud. Hovedinnleder H. E. Kardinal Kurt Koch. Øvrige innledere er biskop Helga Byfuglien og riksantikvar Jørn Holme
18.00   2. vesper, St. Olav domkirke
19.30   Åpent hus i foreningslokalet ved St. Olav domkirke

Lørdag 30. juli

9.30 –12.30 Internasjonal pilegrimskonferanse fortsetter. Erkebispegården, Herresalen, med H.E. Kardinal Kurt Koch, m. fl. Etter konferansen vil kardinalen møte ledere for andre kirkesamfunn i Trondheim
13.00   Samtale i Nidarosdomen. Biskop Tor Singsaas har samtale med Liv Ullmann.
14.00   Åpent hus i foreningslokalet ved St. Olav domkirke
15.00   Foredrag ved p. Olav Müller: "Mitt liv med hellig Olav", foreningslokalet i St. Olav domkirke

?   (tidspunkt ikke avklart)    Omvisning i Nidarosdomen ved Egil Mogstad.
15.00–16.30 Aktivitetstilbud for barna
18.00   Vesper, St. Olav domkirke
18.30   Aftenmesse, St. Olav domkirke
19.30   Felles festmåltid med varm mat og sosialt samvær i foreningslokalet ved St. Olav domkirke

Søndag 31. juli
12.00   Buss fra St. Olav domkirke til Verdal/Stiklestad.
14.00   Samling på Teglverkstomta. Prosesjon med olavsrelikvie til Stiklestad
15.00   Pontifikal høymesse feires i gamle Stiklestad kirke. Avsluttes i det katolske kapellet, Stiklestad
17.00   Middag i Borggården. NB: Må bestilles på forhånd! Mat kan også kjøpes i kafeene eller medbringes..
19.00   Spelet om Heilag Olav (varighet ca. 2 timer)
Ca 21.30         Retur med buss til Trondheim. Ankomst Trondheim ca. kl 23.00


Praktisk informasjon
Påmeldinger blir registrert ved innbetaling til: Trondheim Stift, Midt-Norge; mn@katolsk.no, Sverresgt 1. 7012 Trondheim, konto 4200.50.24980.

Frist for påmeldinger er 20. juli for: Spelet om Heilag Olav, middag og buss til Stiklestad

Priser ved forhåndsbestilling av billetter og middag i Borggården:

  • Spelet om Heilag Olav 31. juli: Voksne med grupperabatt: 320 Barn 4–12 år: 180
  • Sodd (middag) i Borggården på Stiklestad: kr 265 pr. pers.
  • Buss tur/retur fra St. Olav domkirke til Stiklestad, kr 250 for voksne

Tilbud om rimelige måltider i foreningslokalet i St. Olav domkirke:

  • Frokost fredag 29.7.: kr 50.-
  • Varmmat lørdag 30.7.: kr 150.- (ikke inkl. drikke)
  • Åpent hus hver dag: Smørbrød, kaker med mer. En betaler for det en spiser/drikker

 

For mer informasjon, kontakt Unn L. Madsø (Unn.Madso@katolsk.no, 916 72 357) eller Anne-Merete Edsberg (anneme@broadpark.no, 482 83 597).

Forslag til overnatting i Trondheim:

Se også Olavsfestdagenes rikholdige program (28. juli– 4. august). Festivalen består av mer enn 150 arrangementer, historisk marked og mange barneaktiviteter.

 Melding fra olsokkommisjonen
Illustrasjon: omslaget til p. Olav Müllers populære olavsbiografi