Sangkveld hos St. Elisabethsøstrene

"... våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han." (Jes 53, 4)

Vi inviterer jenter til en bønnekveld hos oss på St. Elisabethhjemmet på Nordstrand (Munkerudveien 52) fredag den 11. mars 2011.

Vi starter kl. 18.00 med et enkelt måltid.

Det er også mulighet for å be vesper sammen med søstrene kl. 17.00.

Vi synger sammen, og avslutter kvelden med korsveiandakt (ca. kl. 20.30).

Du er velkommen enten du kommer alene eller sammen med andre unge. Dette kan være en fin anledning til å komme hit for første gang, eller til å bli enda bedre kjent med søstrene og andre unge troende. Jo flere vi blir, jo morsommere blir det.

Har du spørsmål? Ta kontakt med sr. Natanaela (Natanaela@StElisabeth.katolsk.no eller tlf. 23 38 44 05 / 91 10 43 25).

Vennlig hilsen

St. Elisabethsøstrene

av Mats Tande publisert 10.03.2011, sist endret 13.03.2011 - 13:17