Velkommen til nye katolsk.no!

Fra og tilOslo katolske bispedømme kunne  den 22. mars 2011 presentere katolsk.no i ny drakt – på dagen 15 år etter at nettstedet ble opprettet.

Ved opprettelsen var det kun 141 katolske bispedømmer på nett verden over. I dag er det nærmere 3000. OKB var således tidlig ute med nettsted, som inntil i dag kunne beskrives som førstegenerasjonssider teknisk og estetisk sett. Det var på høy tid med både ansiktsløft og ny plattform. Grunnet nettstedets størrelse, ønskede funksjonalitet og det faktum at vi ønsket å ha med alt stoff over på ny plattform, har dette vært en lang og krevende prosess.

Open source

Bispedømmet har valgt open source-plattformen Plone som system. Det tekniske arbeidet er gjort av webmaster Mats Tande i samarbeid med firmaet Jarn i Tønsberg. Design er av bispedømmets egen grafiske designer, Peter Bjerke. Informasjonstjenesten ved nettredaktør Andreas Dingstad og tidligere nettredaktør har stått for strukturendringer og implementering/tilpasning/presentasjon av innholdet.

Alt innhold fra gammel katolsk.no er altså overført til den nye plattformen, og alle gamle URL-er blir omdirigert til nytt nettsted. Vi har beholdt deler av den gamle strukturen, men trofaste lesere må også venne seg til en ny presentasjon og inndeling av materialet. Vi håper og tror imidlertid at nettstedet vil bli tatt godt imot og vise seg funksjonelt. Det gir oss nye og større muligheter til formidling av katolsk tro og liv, og er ikke minst et arbeidsverktøy som gjør det daglige arbeidet med nettsidene enklere. Fra en html-kodet nettside, med de begrensninger og den sårbarhet dette gir med tanke på oppdateringer og videreutvikling, har vi nå en tidsriktig og fleksibel CMS-plattform som muliggjør en videreutvikling av nettstedet i tråd med dagens informasjonsteknologiske standard.

Vi gleder oss over i dag å være på luften med ny design og plattform. Arbeid gjenstår med justeringer og tilpasninger, men vi ser frem til å ta det nye verktøyet i bruk. 

Takk

Katolsk.no hadde aldri kommet dit det er i dag uten webmaster Mats Tandes fenomenale innsats – først i 13 år som frivillig, de siste to år som ansatt. Takk til nettredaktør Andreas Dingstad for iherdig innsats for å komme i mål med omleggingsprosjektet, samt til Peter Bjerke for design. Takk også til alle som har bidratt på den ene eller annen måte til de nye nettsidene.

Blant den første tidens ildsjeler skal først og fremst nevnes sr. Anne Bente Hadland, daværende leder av Informasjonstjenesten og den som satte det hele i gang, og p. Claes Tande, som med iver, sakkyndighet og entusiasme sørget for at mye kom på plass. Stor takk også til p. Per Einar Odden – hans utrettelige arbeid med helgenbiografier må trekkes frem. I dag er over 7.500 helgenbiografier tilgjengelige.

Sist men ikke minst takk til biskop Bernt Eidsvig og bispedømmets øvrige ledelse for at dette store prosjektet lot seg realisere!

Kristine Dingstad
Avdelingsleder
Avdeling for informasjon, publikasjon og media

Se også biskop Eidsvig gratulasjon