Anne Lynn Leonen Gelacio lokallagsmedarbeider i NUK

foto1.jpgNorges Unge Katolikker (NUK) har ansatt Anne Lynn Leonen Gelacio i 50% stilling som lokallagsmedarbeider.

Hennes oppgave vil være å støtte lokallag rundt om i landet, og sikre bedre kontakt mellom lokallagene og NUK sentralt. Mange kjenner Anne Lynn fra før; hun er også barne- og ungdomsarbeider i St. Olav menighet i Oslo og har hatt ulike verv i NUK i mange år både lokalt og sentralt.

Anne Lynn er utdannet førskolelærer og elsker å være sammen med og å jobbe for barn og ungdom. Hun har et stort engasjement som smitter over på alle. Hvis dere i lokallagene rundt om i landet trenger råd og tips, eller kanskje et besøk fra Anne Lynn, er det bare å ta kontakt (llm@nuk.no). Hun gleder seg til å ta fatt på jobben, og ser frem til å skape gode opplevelser og minner rundt om i Norge, og ikke minst oppleve Guds kjærlighet gjennom de stedene og menneskene hun møter.

Fra www.nuk.no