Caritas' leder får ikke stille til gjenvalg

Den hellige stol gikk nylig til det uvanlige skritt å blokkere gjenvalget av generalsekretæren i Caritas Internationalis, Lesley-Anne Knight. Knight har hatt toppstillingen i Caritas siden 2007 og var ventet å bli gjenvalgt i den kommende generalforsamlingen i Roma i mai.

Caritas Internationalis er et internasjonalt nettverk bestående av 165 selvstendige Caritas-organisasjoner fra hele verden. Både president- og generalsekretærstillingen krever et såkalt Nihil Obstat fra Vatikanet, i praksis en godkjennelse før et eventuelt valg. Det er det pavelige rådet Cor Unum som formelt fører tilsyn med organisasjonen.

Frykter medlemsflukt

I et nylig intervju med NCRs John Allen sier Knight at hun stiller seg uforstående til avgjørelsen, og forteller samtidig om de problemer og utfordringer organisasjonen nå står overfor. Knight uttrykker også frustrasjon over at "informasjonsflyten kun går én vei" i kommunikasjonen mellom Vatikanet og Caritas. På spørsmål om hvorvidt nyheten om manglende godkjenning av hennes kandidatur kom uventet, svarer hun at den kom som "en total overraskelse [...] Husk at alle våre hovedstyremøter har deltagere fra Cor Unum. De er fullt klar over alle prosesser. De visste at jeg fikk full tilslutning fra styret sist november," sier 53-åringen.

Hun uttrykker samtidig bekymring over at medlemsorganisasjoner kan bli "desillusjonerte" overfor sammenslutningen dersom uoverensstemmelsene fortsetter - og i verste fall ønske å distansere seg fra Caritas - men forsikrer at hun vil jobbe for at dette ikke skal skje.

Interne reformer

Den hellige stol har på sin side vært langt mer ordknappe. Signaler fra Roma gjør det allikevel klart at Caritas i større grad forventes å ha en tydeligere katolsk identitet på utviklingsarbeidet, slik at den ikke blir lik rent sekulært sosialarbeid. At det ved enkelte anledninger fremstår som om Caritas snakker på vegne av Vatikanet, er et annet innvendingspunkt, da dette er det pavelige diplomatis oppgave.

Msgr. Giovanni Pietro Dal Toso fra Cor Unum sier i en kommentar til Catholic News Agency at forandringene i Caritas vil inkludere "revisjon av dets statutter og interne reformer". Msgr. Toso legger til at avgjørelsen "på ingen måte underkjenner arbeidet utført av Mrs. Knight". Generalsekretærens uttalelser om manglende kommunikasjon fra Den hellige stol har også potensiale til å "seriøst undergrave prestisjen til Caritas Internationalis, spesielt blant de troende", sier Dal Toso, undersekretæren i Cor Unum.

Generalforsamlingen i Caritas Internationalis avholdes i Roma 23. - 28. mai 2011.

 

Foto: Lesley-Anne Knight under et besøk til Mozambique i 2010/Caritas