Foredrag om Olavstradisjonen på Lillehammer 15. april

p. Arnfinn HaramKatolsk forum i Mariakirken menighet på Lillehammer inviterer til foredrag fredag 15. april:

"Olavstradisjonen - historisk forakring, aktuell utfordring"

Foredragsholder er p. Arnfinn Haram OP.

Foredraget begynner kl. 19.15 (etter korsveiandakten kl. 18.00 og messen kl 18.30), og holdes i Mariakirken, Weidemannsgate 3B, Lillehammer. Gratis inngang. Det blir en enkel bevertning etter foredraget.

Velkommen!

av Mats Tande publisert 13.04.2011, sist endret 15.04.2011 - 11:13