Interreligiøst møte i Assisi den 27. oktober


Den Hellige Stols pressekontor
har nå annonsert detaljene rundt "Dagen for refleksjon, dialog og bønn for fred og rettferdighet i verden". Det interreligiøse møtet finner sted i Assisi den 27. oktober i år, og markerer 25-årsjubileet for det første Assisi-møte under pave Johannes Paul II.

Uttalelsen fra Vatikanet fremhever at alle genuint troende mennesker - uavhengig av sin særskilte tro - har en felles interesse for fred, samt et felles grunnlag for dialog:

"Troende er på en konstant reise i retning av Gud: nettopp derfor muligheten - endog nødvendigheten - av å samtale og gå i dialog med alle - både troende og ikke-troende - uten å ofre egen identitet eller henfalle til ulike former for synkretisme."

Den aller ferskeste nyheten er at Benedikt også ønsker ikke-troende velkommen til møtet, da "de som ikke bekjenner seg til religiøs tro, ser på seg selv som sannhetssøkere og er bevisste på det felles ansvar for rettferdighet og fred i vår verden". Gesten må kunne sees på som en naturlig videreføring av det nylig åpnede katolsk-ateistiske samtaleforum som hadde sin første sesjon i Paris den 24-25. mars.

Ikke felles bønn

Kvelden før begivenheten i Assisi inviterer Benedikt til en bønnevigilie i Peterskirken, før han sammen med andre representanter tar toget nordover til Den hellige Frans' hjemby. Selve dagen i Assisi starter med taler fra deltagerne, inkludert en fra pave Benedikt selv. Etter lunsj er det satt av tid for stille meditasjon og bønn - dog ikke i fellesskap. På ettermiddagen går alle deltagerne i en stille prosesjon til Den hellige Frans' basilika hvor det igjen skal bes i stillhet.

Kontroversene rundt det første interreligiøse møtet i 1986 har ført til en fornyet debatt - spesielt i Italia - hvor kritiske røster advarer mot faren for synkretisme (religionsblanding). Daværende kardinal Joseph Ratzinger var heller ikke tilstede i 1986, og sies å ha hatt blandede følelser for arrangementet. Han var derimot deltagende ved møtet i 2002 - på oppfordring fra Johannes Paul.

Som pave uttalte Benedikt seg om dette i 2006, i et budskap til biskopen av Assisi:

"For ikke å misforstå meningen med det Johannes Paul II ønsket å oppnå i 1986, og det som - med hans egne ord - beskrives som 'Assisis ånd', så er det viktig å ikke glemme de bestrebelser som da ble gjort for å forhindre det interreligiøse møtet fra å bli utsatt for synkretistiske tolkninger basert på en relativistisk oppfatning. [...] Av denne grunn, selv når vi sammen møtes for å be for fred, må denne bønnen utføres i samsvar med den særskilte tilnærmingen som er passende til hver av de ulike religionene. Dette var beslutningen i 1986 - og denne beslutningen kan ikke annet enn å også være gyldig i dag. Sammenkomsten av de som er ulike må ikke gi inntrykk av en innrømmelse av den relativismen som fornekter sannhetens grunnleggende mening og muligheten for å nå frem til den."

Uttalelsen fra Den hellige stols pressekontor avsluttes med å fremheve at "paven ber de katolske troende om å sammen med ham be for feiringen av dette viktige møtet, og han er takknemlig til alle de som har anledning til å være tilstede i Den hellige Frans' hjemby for å ta del i denne pilegrimsreisen."

Foto: Johannes Paul II sammen med religiøse ledere i Assisi 1986/CNS