Jessheim: kirke på hjul

I menighetsbladet for St. GudmundFasade Jessheim menighet på Jessheim kan man lese beskjeder av typen ”ta med registreringsskjema fra bordtennisbordet før messen”. Det er fordi menigheten til nå har feiret liturgien i en gymsal. Veien mot egen kirke er lang. Men snart blir de første menighet ut i Oslo katolsk bispedømmes nye ”kirke på hjul”-satsing.

Høsten 2010 kjøpte bispedømmet inn et ”byggesett” bestående av 19 moduler fra Gjerdrum kommune. Disse paviljongene er fra 2007 og har tidligere blitt brukt til klasserom for småskolen.  På Holmsletta utenfor Jessheim er arbeidene på tomten nå i gang for å forberede grunnen for byggesettet, som St. Gudmund menighet leier fra bispedømmet. Når de er ferdig satt opp, vil de gi en kirkesal på 267 kvadratmeter og noen andre lokaler, inkludert møterom/kontor.

I menighetsbladet GudmundNytt februar/mars 2011 skrev sogneadministrator p. Andreas Rupprecht SM at den drøyt tre år gamle menigheten nå har passert 1900 medlemmer og at behovet for en egen bygning begynner å bli prekært. Siden menighetsbladet kom ut, er de nødvendige tillatelser i orden. ”Vi gleder oss til å få egne lokaler. Da slipper vi å måtte sette opp og rydde vekk alt hver gang. Vi kan også feire messe på ukedager, og flere grupper kan møtes,” uttaler p. Rupprecht til St. Olav - katolsk kirkeblad.

Som tegningen viser, blir byggesettet satt sammen med tydelig kirkepreg.

Flere tegninger under:

Tegninger m.m. ny katolsk kirke (PDF): FasaderPerspektivPlanSituasjonskart

Heidi H. Øyma