Katolske studier ved Menighetsfakultetet høsten 2011

Programmet for katolske studier ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF) i Oslo er nå klart.

Årsstudium i kristendom/RLE – katolsk variant

Årsstudiet i kristendom/religion gir grunnleggende innføring i religion og livssyn med hovedvekt på kristendommen. Studiet gir bred allmennkunnskap og er relevant for ulike yrker, blant annet i skolen. Det inngår i MFs lektor-/adjunktprogram, flere bachelorprogrammer og teologistudiet. En variant av årsstudiet er spesialtilpasset katolske studenter. Studiet går over to semestre, det katolske emnet foreleses om våren. I årsstudiet inngår også Examen Philosophicum. Studenter som har dette fra før, velger et ekstra fordypningsemne.

Katolsk dogmatikk TEOL 2462 (10 stp)

Dette er det tredje i en gruppe på fire emner i katolsk dogmatikk som tilbys ved fakultetet. Det tar for seg det mest sentrale av alle kristne dogmatiske emner, læren om Gud som én og tre. Emnet består av følgende deler: A. Læren om Gud – den ene og treenige (5 stp), B. Nådelære (3 stp), og C. Mariologi (2 stp).

 Religionsfilosofi og metafysikk FIL 1010 (10 stp)

Dette emnet konsentrerer seg om grunnleggende filosofiske spørsmål om Gud og religion. En del av spørsmålene som skal diskuteres er: Hva er de beste argumenter for og mot Guds eksistens? Hva er det beste svar på det ondes problem? Taler vitenskapen mot religion? Er det rasjonelt å tro på mirakler? Kan bare én religion være sann? Er det mulig å beholde sin personlige identitet etter døden?

For studier høsten 2011 er søknadsfrist via samordna opptak 15. april. Det er også mulig å søke direkte til MF for alle emner og programmer innen 1. juni. For nærmere informasjon om studier og opptak, se www.mf.no/katolsk. Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål: teologi@mf.no eller tlf. 22 50 05 00.