Lanserer eget magasin på polsk

 Karol Michalczuk  Oslo katolske bispedømme er nå i gang med utarbeidelsen av et eget polskspråklig magasin – "Informator Katolicki". Prosjektet er et initiativ fra biskop Bernt Eidsvig, som et svar på et stadig økende pastoralt behov for en egen kommunikasjonskanal blant polskspråklige katolikker i Norge.

Magasinet er foreløpig et toårig prøveprosjekt, og bispedømmet har i denne perioden ansatt Karol Michalczuk som prosjektleder og redaktør. Michalczuk sier til katolsk.no at redaksjonens hovedfokus vil være nyheter fra inn- og utland, samt nyttig informasjon om norske samfunnsforhold. Bladet skal i sin helhet være på polsk, med unntak av egne tospråklige barnesider på norsk og polsk.

"Informator Katolicki" har en utgivelsesplan på fire nummer i året, mens det i 2011 ventes utgitt tre nummer. Første utgave havner i postkassene til alle registrerte katolikker med polsk bakgrunn (husstander) den 2. juni i år. Det første nummeret vil blant annet inneholde en større reportasje fra biskop Eidsvigs takksigelsesmesse i Trefoldighetskirken i anledning saligkåringen av Johannes Paul II, samt informasjon om høstens kommunevalg.