Referat fra pastoralrådsmøte på Mariaholm 26.–27. mars

Vårmøtet for Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme på Mariaholm samlet 25 representanter for menighetene. Møtet ble ledet av Andreas Christiansen.

Ved siden av biskopens statusrapport for bispedømmet, og orienteringen om økonomien ved Thuan Pham Cong, konsentrerte møtet seg om to saker:

  • Forholdet mellom prester og legfolk/PRO ved Helge Gudheim  
  • Pastoralplanen for barne- og ungdomsarbeid ved Sunniva Vang Kristiansen

Maria Junttila Sammut orienterte dessuten om arbeidet med Pastoralplanen for bispedømmet.

I tillegg til å være et rådgivende organ for biskopen, er rådsmøtet et svært nyttig samtaleforum, der menighetenes representanter sammen med prestene kan dele informasjon og erfaringer.

Egil Olaussen - på vegne av arbeidsutvalget i Pastoralrådet