Regulære åpningstider i OKBs resepsjon

Fra 7. april er det igjen regulære åpningstider i Oslo katolske bispedømmes resepsjon og sentralbord: fra 09.00 til 15.00.