Sr. Esther Bravante avlegger evige løfter på Filippinene den 29. april 2011.

Esther Bravante var en av de to dominikanske medarbeiderne - den andre var Jasmine Yap - som arbeidet i Bodø sammen med dominikanerinnene fra 1999 til 2002.

På den tiden var det i Bodø en blandet dominikansk kommunitet, bestående først og fremst av engelske dominikanerinner og to dominikanerinner fra nevnte kongregasjon på Filippinene. Da man ikke fikk nye søsterforsterkninger derfra, oppstod ideen om å ta inn et par lege medarbeidere i kommuniteten. Det var nok noe lokal skepsis på forhånd, og kanskje også den første tiden: For hva var dette? Prester og søstre visste man hva var. Men her skulle to lege kvinner uten drakt opptrå mer eller mindre på linje med søstrene?

Vel, de to kom. Og de var unge og engasjerte. Fort lærte de norsk. Og de ble med på det omfattende pastorale arbeid som da utgikk fra Bodø. I dag ivaretas arbeidet av tre forskjellige menigheter: St. Eysteins menighet, Bodø, Den hl. ånds menighet, Mosjøen (Helgeland) og av Den hl. families menighet, Storfjord (Lofoten). Det ble mye reiser og mye arbeid med barn og ungdommer over alt. I tillegg kom forberedelse av messer og kirkelige handlinger, og ikke minst et stort arbeid blant de mange filippinske kvinner og deres familier i menigheten. De to lege medarbeiderne medvirket også i kommunitetslivet i klosteret med de daglige bønner og messer.

Slik arbeidsopplegget var, ble det spesielt mange reiser for Esther til Helgeland. En helgetur dit omfattet Selfors (Mo i Rana), Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen. Mange tenåringer og unge voksne husker nok derfor Esther.

Esther Bravante var legdominikanerinne da hun kom til Bodø. Og der arbeidet hun videre med kallet. Da hun skulle reise hjem, var det snakk om at Esther kom til å tre inn hos dominikanerinnene. Men for de fleste var hun nok primært en ung engasjert katolsk legkvinne. Men på Filippinene trådte hun inn, gikk gjennom novisiat og juniorat, og nå er hun klar for de evige løfter.

Det finnes innpå 20 dominikanerinnekongregasjoner på Filippinene. Den dominikanske søsterkongregasjon av Sta. Catharina of Siena er den eldste filippinsk grunnlagte kongregasjon, med en 300-årig historie. For tiden foregår det en saligkåringsprosess for Sta. Francisca, grunnleggerinnen.

- av msgr. Torbjørn Olsen, økonom for Tromsø Stift