Tusenvis av troende feiret palmesøndag på Petersplassen

Rundt 50 000 troende var samlet på Peterplassen 17. april for den tradisjonelle palmesøndagsprosesjonen og messen ledet av pave Benedikt, som fylte 84 år dagen i forveien.

I sin preken reflekterte paven rundt menneskets ønske om å "være lik Gud", og stilte spørsmålet om hvorvidt palmesøndagsprosesjonen er mer enn en tradisjon og et rituale. Benedikt poengterte at vi på palmesøndag sammen med Jesus legger ut på en pilegrimsreise mot "Guds høyder":

Kirkefedrene fastslo at mennesket står ved krysningspunktet mellom to gravitasjonsområder. Den første er gravitasjonskraften som trekker oss ned - mot egoisme, falskhet og ondskap; tyngdekraften som forringer oss og fjerner oss fra Guds høyder. På den andre siden finnes Guds kjærlighets gravitasjonskraft: Det faktum at vi er elsket av Gud og responderer i kjærlighet, drar oss oppover. Mennesket befinner seg midt imellom denne tofoldige gravitasjonskraft; alt avhenger av at vi unnslipper det ondes gravitasjonsfelt og blir frie til fullstendig å tiltrekkes av Guds gravitasjonskraft som gjør oss autentiske, løfter oss og skjenker oss sann frihet.

Paven fortsatte med å reflektere rundt hvordan denne kampen alltid har fascinert og engasjert mennesket, og hvordan Den hellige Augustin etter lang tids identifikasjon med de platonske filosofer innså at det kun er en som setter mennesket i stand til å nå de guddommelige høyder: Jesus Kristus, som ved sin kjærlighet løfter mennesket.

Vi er på en pilegrimsreise med Herren til disse høydene. Vi streber etter rene hjerter og rene hender, vi søker sannhet, vi søker Guds ansikt. La oss vise Herren at vi ønsker å være rettskaffne, og la oss be ham: Trekk oss oppover! Gjør oss rene! La ordene som vi sang i prosesjonssalmen, også bli sanne for oss; gi at vi må være en del av generasjonen som søker Gud, 'de som søker ditt åsyn, Jakobs barn' (Sal. 24,6).