Vatikanet inviterer bloggere til konferanse

Vatikanet har invitert katolske bloggere til en konferanse den 2. mai - sponset av de pavelige råd for kulturen og sosial kommunikasjon. Konferansen finner sted dagen etter saligkåringen av pave Johannes Paul II. Fem bloggere fra henholdsvis Italia, England, Spania, Frankrike og Polen er utpekt til å holde innledende foredrag.

Offisielle representanter fra Vatikanet inkluderer kardinal Gianfranco Ravasi og erkebiskop Claudio Celli, presidenter i henholdsvis Det pavelige råd for kulturen og Det pavelige råd for sosial kommunikasjon. Federico Lombardi - Vatikanets pressetalsmann - ventes også å delta.

Invitasjonen fra Vatikanet har fått stor respons, og hundrevis av katolske bloggere har søkt om å få tildelt en av de 150 avsatte plassene. - Hvis vi ser på hvor kulturen både formes og bearbeides i dag - så er det i bloggosfæren. Bloggere har stor innflytelse og bånd til viktige fellesskap, så det er på sin plass at det holdes et møte med bloggere innen Kirken, slik at Kirken kan ta innover seg denne virkeligheten og føre en dialog - samt lytte til den, sier dr. Richard Rouse fra Det pavelige råd for kulturen.

Dette er ikke første gang Vatikanet behandler temaet. I oktober 2010 arrangerte Det pavelige råd for sosial kommunikasjon en fire dager lang konferanse om den katolske journalistikks fremtid. Journalisten Anna Arco fra engelske Catholic Herald holdt da presentasjonen "The catholic blogosphere, challenges and opportunities" - som gir et godt innblikk i fremveksten av den katolske bloggosfæren.