Visitas på Hønefoss

Gruppebilde visitas Hønefoss 2011Lille St. Teresia menighet på Hønefoss hadde i 2010 to ganger besøk av biskop Bernt Eidsvig til foredrag og jubileumsfeiring, men hans første offisielle visitas i menigheten siden innsettelsen som biskop, var søndag 3. april i år.

Visitasen begynte med høymessen kl. 11.00 etterfulgt av utvidet kirkekaffe. Deretter presenterte formannen i menighetsrådet Georg Fr. Rieber-Mohn (på bildet) menighetens liv. Det var også anledning til å stille spørsmål til biskopen.

Deretter hadde biskop Eidsvig møter med menighetsråd og finansråd og signerte kirkebøkene. Visitasen ble avsluttet med et besøk hos søstrene av Det hellige kors av Nha Trang.

Allerede i mai ventes biskopen tilbake til Hønefoss, da kommer han for å meddele fermingens sakrament til menighetens 9 fermlinger.

Melding fra St. Teresia menighet. Foto: Helene Lund