Advarer mot sørkoreansk selvutnevnt visjonær

Vatikanet støtter de mange advarslene mot den selvutnevnte visjonæren Julia Youn. Dette sier den sørkoreanske erkebiskop Hyginus Kim Hee-jung av Kwangju, som beskriver hennes virke som "fjernt fra sann kristen tro".

I følge nyhetsbyrået UCANews annonserte erkebiskop Andreas Choi Chang-mou i 2008 at Youn og hennes følgere hadde pådratt seg en ekskommunikasjon latae sententiae, altså en automatisk ekskommunikasjon. 

Kulten rundt Youn har derimot hevdet at Vatikanet med tiden kom til å anerkjenne de påståtte åpenbaringene. 

Erkebiskop Hee-jung sier nå at Troskongregasjonen stiller seg 100% bak den lokale kirkens vurderinger, og legger til at Vatikanet "aldri kommer til å forandre sitt standpunkt vedrørende de påståtte åpenbaringene".