Be for kirken i Kina!

nullPave Benedikt XVI oppfordrer alle verdens troende til å be for kirken i Kina i forbindelse med en egen kinesisk bønnedag for enhet.

Paven - som i 2008 utpekte den 24. mai som en fast bønnedag for Den kinesiske kirken - sa på generalaudiensen den 18. mai at "alle katolikker i verden har en plikt til å be for kirken i Kina". Benedikt presiserte også at kinesiske katolikker "har krav på våre bønner; de trenger våre bønner".

Den 24. mai vil katolikker i Kina avholde en bønnedag ved helligdommen Vår Frue av Sheshan i Shanghai. Datoen er selvsagt ikke tilfeldig, da dagen markerer festen for Maria, de kristnes hjelp. Maria-helligdommen i Sheshan befinner seg rundt 40 kilometer sør-vest for Shanghai, og er et pilegrimsmål for troende fra hele Kina.

Hensikten med bønnedagen er i følge paven å fremme enhet i Den kinesiske kirken, som i mange år har vært splittet mellom en undergrunnskirke lojal mot Den hellige stol, og den "offisielle" kirken som kontrolleres av myndighetene gjennom den såkalte "Kinesiske patriotiske katolske forening".

- Gjennom våre bønner for kirken i Kina kan vi bidra til at den forblir en, hellig og katolsk - trofast og standhaftig både i doktrine og i den kirkelige disiplin, sa paven onsdag.

- Støtten gjennom bønn er særs viktig for kinesiske katolikker, for med dette å opprettholde håpet, for å holde kjærligheten for alle mennesker brennende og for å opprettholde dets integritet gjennom den læren vi har mottatt gjennom Herren og hans apostler, sa Benedikt under generalaudiensen.

Paven har endog skrevet en egen bønn til Vår Frue av Sheshan som ble offentliggjort i 2008 - da han samtidig utropte den 24. mai som en spesiell bønnedag for Kirken i Kina.

"Konkrete handlinger"

Bønnene for Kina er sårt tiltrengte da den diplomatiske ordkrigen mellom partene ikke ser ut til å avta med det første. Et lite fremskritt - som når begge parter enes om en bispeutnevnelse - etterfølges ofte av et tilbakeslag gjenom en ulovlig utnevnelse, eller som da myndighetene i desember i fjor deporterte flere vatikanlojale biskoper til Beijing i forbindelse med møtet i "Forsamlingen av kinesiske katolikkers representanter".

Etter pavens appell onsdag ber kinesiske myndigheter nå Vatikanet om å iverksette "konkrete handlinger" for å bidra til å bedre den fastlåste situasjonen.

- Vi håper at Vatikanet klart kan erkjenne det faktum at Kina praktiserer religionsfrihet og en kontinuerlig utvikling av Kinas katolske kirke, uttalte en talsmann for utenriksdepartementet torsdag.

Myndighetene har forøvrig nedlagt forbud mot at medlemmer fra undergrunnskirken deltar under helgens markering ved Vår Frue av Sheshan. I følge AsiaNews kommer mange katolikker til å ignorere forbudet og allikevel gjennomføre pilegrimsturen.

Foto: cardinalkungfoundation.org