Bli kjent med andre religioner – besøk deres gudshus og hellige rom

Kommisjonen for interreligiøs dialog i Oslo katolske bispedømme innleder høsten 2011 prosjektet

BLI KJENT MED ANDRE RELIGIONER – BESØK DERES GUDSHUS OG HELLIGE ROM!

Vi vil starte med besøk til Det mosaiske trossamfunn og synagogen. Deretter besøkes en muslimsk menighet og moske, og til sist et buddhisttempel. Fra våren 2012 fortsetter vi med besøk til andre religiøse samfunn.

Prosjektet vil være en unik mulighet til å bli kjent med troende fra andre religioner og få kunnskap om deres tro og religiøse praksis/ritualer. Det vil bli rikelig anledning til spørsmål og samtale.

Biskop Bernt Eidsvig vil på det varmeste anbefale prosjektet og oppfordrer alle katolikker som har mulighet, til å delta.

Prosjektet vil bli organisert på følgende måte: Man kan melde seg på til et gruppebesøk. Gruppen er begrenset oppad til 25 deltagere - derfor er det "førstemann-til-mølla-prinsippet" som gjelder. Det vil bli en liten deltakeravgift. Alle er hjertelig velkomne.

Nærmere informasjon om prosjektet kommer på sensommeren.

Ved spørsmål og ytterligere informasjon, kontakt May-Lisbeth Myrhaug (leder).

Vennlig hilsen
Kommisjonen for interreligiøs dialog
Oslo katolske bispedømme