- Bønn er en kamp som krever utholdenhet

De troendes liv kan sammenlignes med Jakobs kamp med Gud ved Jabboks vadested (1. Mos. 32:21-32), sa Benedikt XVI da han onsdag 25. mai fortsatte sin katekese-serie om bønn. 

- Bønn krever nærhet. Å motta denne velsignelsen er en kamp som krever både mental styrke og utholdenhet. Den kan bare oppnås når vi erkjenner vår egen svakhet og overgir oss til hans nåde, sa Benedikt.

- Hele vårt liv er lik denne natten fullt av kamp og bønn, sa paven, og påpekte at historien om Jakob lærer oss at Guds velsignelse ikke fås gjennom egen styrke, men må mottas "med ydmykhet fra Ham, lik en sjenerøs gave som lar oss se Herrens ansikt".

- Når dette skjer, forandres hele vår virkelighet: Vi mottar et nytt navn og Guds velsignelse, sa Benedikt.

Dette er den fjerde generalaudiensen paven vier til kristen bønn. Hans forrige katekeserekke om ulike helgeners liv tok rundt to år å fullføre.