Katolsk-ortodokst forum inviterer til temadag 14. mai

Katolsk-ortodoks temadag 2011Katolsk-ortodokst forum inviterer til temadag lørdag 14. mai. Temaet for dagen er

Guddommeliggjørelse – helliggjørelse

Det blir flere foredrag:

  • Den ortodokse læren om guddommeliggjørelse v/ professor Torstein Tollefsen
  • Helliggjørelse i vestlig katolsk tradisjon v/ førsteamanuensis Jan Schumacher

Temadagen avholdes kl 10.00–13.00 på Det teologiske menighetsfakultetet ("MF"), Gydas vei 4, 0363 Oslo. Inngang kr. 50,-. Hjertelig velkommen!

Katolsk-ortodokst forum består av Maisi Bäckman, Vasiliki Gemou-Engesæth, p. Per Kværne, May-Lisbeth Myrhaug, sr Else-Britt Nilsen OP, Lillian Christin Ulveland og Jon Wetlesen.