Ledig stilling som undervisningsinspektør ved St. Sunniva skole

StSunniva.gifSt.Sunniva skole i Oslo er en kristen katolsk grunnskole som drives etter privatskoleloven og egne statutter. Skolen ligger midt i Oslo sentrum og har 540 elever, fordelt på to klasserekker. Elevmassen utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø hvor over 40 ulike språk er representert. Skolen har sin egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene.

Skolens ledelse består av 4 personer. En rektor i 100% stilling, en assisterende rektor i 100% stilling, en undervisningsinspektør I i ca 80% stilling (+ 20% undervisning) og en undervisnings­inspektør II i ca 50% stilling (+ 50% undervisning). En av undervisnings­inspektørstillingene er nå ledig.

Arbeidsoppgaver:

Undervisningsinspektøren inngår i skolens lederteam som fordeler arbeidsoppgavene seg i mellom etter avtale, evner og behov.

Ledelsens arbeidsoppgaver som skal fordeles er:

Personalansvar og -oppfølging

inkludert medarbeidersamtaler, oppfølging av arbeidstid og arbeidsoppgaver, ansettelser, oppfølging av team- og storteamledere, velferdspermisjoner, kortere permisjonssøknader og avspaseringer, oppfølging av sykemeldte, vikarordningen

Elevoppfølging

inkludert elevsaker, overordnet ansvar for karaktersetting, klagesaker karakterer, eksamensavvikling, nasjonale prøver, sos.ped.møter, permisjonssøknader elever, inntakssamtaler nye elever, klassetrinnsmøter, organisering av nye klasser, deltakelse på foreldremøter, overgangsmøter, tverrfaglige møter

Pedagogisk- og faglig utvikling

inkludert å se til at skolen virker i samsvar med sitt verdigrunnlag og grunnlagsdokumenter, holde seg oppdatert på lovverk og retningslinjer, plangruppearbeid, fag- og timefordeling, PUF, kontakt med ulike katolske instanser, IKT-oppfølging, lærebøker, en av storteamlederstillingene i perioder

Administrasjonsoppgaver og øvrige oppgaver

inkludert økonomistyring, betalingsoppfølging, koordinering av time- og romplan, grunnskolestatistikk, rapportering til offentlige myndigheter, samarbeid med og oppfølging mot styret og FAU, samarbeid med trivselsgruppen, oppfølging og overordnet ansvar for SFO, AMU og HMS-arbeid, oppfølging av studenter/mot ILS, representasjon

Egenskaper:

St Sunniva skole søker etter en initiativrik, fleksibel og systematisk person som kan ta ledergrep og som trives med mange arbeidsoppgaver og utfordringer. Du må like å samarbeide og være positiv. Du må inneha nødvendige kvalifikasjoner og godkjent pedagogisk utdannelse til å undervise i skolen. Du må ha undervisningserfaring og gjerne også erfaring i ledelse. Du må ønske å videreutvikle skolens katolske verdigrunnlag. Ved ellers like kvalifikasjoner, vil en katolsk søker bli foretrukket.

Søknad:

Søknad med CV sendes til St. Sunniva skole v/rektor Birgitte Moltubakk, Akersveien 4, 0177 Oslo, innen mandag 6. juni 2011.

Stillingen lønnes i ltr 50-56.

Øvrige opplysninger om stillingen kan fåes av rektor Birgitte Moltubakk på telefon 23 29 25 00.

av Mats Tande publisert 25.05.2011, sist endret 01.06.2011 - 14:55