Nytt dokument om den tradisjonelle latinske messen

Den pavelige kommisjon "Ecclesia Dei" offentliggjorde fredag 13. mai dokumentet Universae Ecclesiae, en instruksjon for gjennomføringen av pave Benedikt XVIs Summorum Pontificum fra 2007 - som åpnet for utvidet bruk av det latinskspråklige 1962-missalet (ofte kalt den tridentinske messen).

I en oppsummering fra Vatikanet heter det at dokumentet søker "å tilrettelegge for forsoning innen Kirken", samt "å tilby alle troende den romerske liturgi i sin eldste form" gjennom å "tilrettelegge for den ekstraordinære form til de som ber om det".

Instruksjonen er datert den 30. april og signert av kardinal William Levada, prefekt for Troskongregasjonen - samt president i "Ecclesia Dei".