P. Fredrik Hansen utnevnt til viserektor for Santa Maria dell'Anima i Roma

Fredrik Hansen (foto6)Kongregasjonen for katolsk utdannelse har i brev 4. april utnevnt p. Fredrik Hansen til viserektor ved Det pavelige teutonske kollegium Santa Maria dell'Anima i Roma.

Kolleget ble grunnlagt i 1406 som hospits for pilegrimer, og har siden 1859 vært hjem for et prestekollegium for sekularprester i videre studier fra land som engang har tilhørt Det hellige romerske rike av den tyske nasjon. Den tyske menighet i Roma er tilknyttet kollegiet. Per i dag er det 22 prester fra 13 land i kollegiet. Kollegiets nåværende rektor er msgr. dr. Franz Xaver Brandmayr fra erkebispedømme Wien i Østerrike. I sin ledelse av kolleget assisteres han av en viserektor, en stilling som innehas av en av prestene i kollegiet.

P. Hansen har siden 2008 studert kirkerett ved Det pavelige universitet Gregoriana i Roma. Fra 2008 til 2009 var han viserektor ved Collegio Svedese, det svenske presteseminar i Roma. Da dette ble nedlagt, flyttet han til Santa Maria dell'Anima. Også de to andre norske kanonistene, p. Claes Tande og msgr. dr. Torbjørn Olsen, bodde på Santa Maria dell'Anima da de studerte i Roma.