P. Hans Vossenaar OFM 25 år prest

P. Hans Vossenaar OFM ble ordinert til prest i St. Hallvard kirke i Oslo 31. mai 1986. Han dro tilbake til Nederland i 1995, men har fremdeles kontakt med mange i Norge.

I forbindelse med jubileet feirer p. Hans messe i Nesodden (gamle) kirke søndag 5. juni klokken 17, og alle gamle venner er invitert til messen og kirkekaffen etterpå.

Katolsk Informasjonstjeneste/HHØ