P. Lombardis reaksjon på Osama bin Ladens død

Federico Lombardi, Direktør for Den Hellige Stols pressekontor, kommenterte mandag nyheten om Osama bin Ladens død i Pakistan:

Osama bin Laden – som vi alle vet – var dypt ansvarlig for å fremme splittelse og hat mellom mennesker, og sto bak drap på utallige uskyldige liv - og også for å misbruke religion til dette formålet. Stående overfor et menneskes død vil en kristen aldri fryde seg, men snarere reflektere rundt det seriøse ansvaret alle og enhver av oss har overfor Gud og mennesker, og håper og forplikter seg slik at ingen hendelse må bli en mulighet for ytterlige fremvekst av hat, men for fred.

Kristne et lett mål

Samtidig advarer den pakistanske erkebiskop emeritus Lawrence Saldanha av Lahore mot hevnaksjoner mot kristne i Pakistan.

– Vi er et 'soft target' siden de ikke kan angripe Amerika. Vi krever beskyttelse, og myndighetene må stoppe enhver form for represalier, sier Saldanha til UCANews. Saldanha ble utnevnt til erkebiskop av Lahore den 11. september 2001 – dagen for et av de verste terrorangrepene noensinne.

– Hendelsene etter 11. september påvirket hele min biskopelige karriere og liv, sier Saldanha, og legger til at kristnes situasjon brått forandret seg og ble hardt rammet av den påfølgende voldsbruken. Han håper allikevel at bin Ladens død på sikt vil kunne bidra til å svekke den islamske fundamentalismen som har preget Pakistan de senere årene.

– Vi håper ihvertfall at ting gradvis vil bli bedre, sier erkebiskop emeritus Lawrence Saldanha av Lahore.