Patriark av Antiokia: Evolusjon, ikke revolusjon!

Patriark Gregorios III av Antiokia - overhodet for Den gresk-melkittiske kirken - ber vestlige ledere om ikke å oppmuntre opprøret som nå ryster Midtøsten.

- Våre arabiske land er ikke klare for revolusjoner, ikke engang for demokrati etter europeisk modell, sier den Damaskus-baserte patriarken i et åpent brev til vestlige ledere. Evolusjon, ikke revolusjon, er essensen i patriarkens budskap til vesten.

- Be statslederne i de arabiske land om å jobbe for ekte utvikling - og krev en ekte og modig plan. Men ikke oppfordre til revolusjon, sier Gregorios.

- Arabiske statsledere bør bli invitert og oppmuntret til å utvikle demokratiske strukturer, frihet samt respekt for menneskerettigheter, skriver overhodet for de 1,6 millioner melkittiske katolikker.

I brevet oppfordrer han samtidig vestlige ledere til å hjelpe frem sosiale og politiske reformer i regionen, men advarer også om at de pågående revolusjonene i muslimske land neppe kommer den kristne minoriteten til gode. Snarere tvert i mot, påpeker patriarken, som advarer mot at kristne nå kan føle seg tvunget til å forlate Syria dersom regimet faller.

- Damaskus er en av de viktigste byene når det gjelder kristen tilstedeværelse i den arabiske verden. Syria er også det mest betydningsfulle landet for kristen tilstedeværelse i et muslimsk land - i det som er en modell for en konsekvent og åpen sekularisme, skriver patriarken

- Kristne spesielt sårbare

Mens en del vestlige medier har henfalt til revolusjonsromantikk (facebook-revolusjon osv), ønsker patriarken å minne om at den "tragisk situasjonen" i området er langt mer kompleks, da ekte demokratiforkjempere i økende grad utfordres av islamister og andre autoritære grupper - som nå benytter anledningen til å fiske i rørt vann. Patriarken advarer derfor mot konsekvensene av et eventuelt maktskifte i landet, og presiserer at den tradisjonelle harmonien mellom ulike religiøse grupperingene nå trues.

Mange syriske kristne har derfor latt være å støtte opp under demonstrasjonene og holdt seg hjemme i påsken grunnet frykt for angrep.

- Situasjonen har allerede blitt forringet og ført til at organisert kriminalitet, ran, frykt og redsel nå råder, samt rykter om trusler mot kirker [...] Alt dette skaper traumer, hevder Gregorios.

- Stilt overfor disse krisene og blodige revolusjonene er spesielt kristne veldig sårbare . Kristne kommer til å bli de første ofre av revolusjonene, spesielt i Syria. En ny emigreringsbølge kommer til å starte øyeblikkelig, skriver patriarken i det åpne brevet, som også innstendig ber vestlige land om å prioritere en løsning på den israelsk-palestinske konflikt - i det han mener er en nøkkel til å sikre kristendommens fremtid i området.

Gregorios den IIIs fulle tittel er forøvrig intet mindre enn "Patriark av byen Antiokia, av Kilikia, Syria, Iberia, Arabia Mesopotamia, Pentapolis, Etiopia, av hele Egypt og hele Orienten, Fedrenes Far, Hyrdenes Hyrde, Biskopenes Biskop, den trettende av de hellige apostler."

Han besøkte Norge i 1994 - og feiret da gudstjeneste i St. Olav domkirke på arabisk.