Høydepunkter fra søndagens saligkåringsmesse

Se også pave Benedikts preken i fulltekst.