Skoleprestene besøkte Klosterneuburg

SkolepresterDen 9.–12. mai var de katolske skoleprestene i Norge gjester i Stift Klosterneuburg utenfor Wien, hvor de samtalte om skoleprestenes funksjon i våre katolske skoler.

Pastor Jesper Fich holdt innlegg og orienterte som skoleprestenes viktige oppgaver for skolene, og om sin mangeårig erfaring fra skolene i Danmark. Også biskop Eidsvig deltok under deler av samlingen.

 

Avbildet f.v.: Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can.Reg. (St. Paul skole), pater Jesper Fich OP (København bispedømme), p. Nikolas Goryczka OFM (St. Franciskus skole), p. Marek Chelminiak MSF (St. Eystein skole), p. Khiem Duc Nguyen (St. Sunniva skole), skoleråd Gjermund Høgh og biskop Bernt Eidsvig.

 

Skoleråden i Oslo katolske bispedømme