Troskongregasjonen med nytt dokument om seksuelle overgrepssaker

Vatikanet slapp i dag, mandag den 16. mai, et nytt dokument vedrørende seksuelle overgrepssaker i Kirken. Dokumentet er ment å være en slags guide og referanse for de nasjonale bispekonferansenes arbeid med egne samlede retningslinjer.

Ifølge rundskrivet fra Troskongregasjonen må de nasjonale retningslinjene inkludere "prioritering av ofre, forebyggingstiltak, seminarformasjon og en kontinuerlig formasjon av presteskapet og samarbeid med sivile myndigheter; en grundig og omhyggelig implementering av den nyeste kanoniske lovgivning på området er de viktigste hensynene som må ligge bak retningslinjene i alle verdenshjørner".

Dokumentet ble annonsert allerede i juli 2010, i forbindelse med revisjonen av Johannes Paul IIs Sacramentorum sanctitatis tutela fra 2001 - dokumentet som overførte seksuelle misbrukssaker til Troskongregasjonens bord.

Dagens rundskriv presiserer at regler og sivil lovgivning naturlig nok vil variere fra land til land, men at Vatikanet nå tilbyr "et bredt sett av prinsipper og indikasjoner som ikke bare vil tilrettelegge formuleringen av retningslinjer - og med dette en uniformitet i utførelsen til ulike kirkelige autoriteter i ulike land - men også sikre en overensstemmelse i Den universelle kirken, samtidig som man respekterer biskopers og ordensoverhoders kompetanse".

Felles retningslinjer innen mai 2012

Dokumentet er tredelt. Den første delen tar for seg generelle hensyn som f.eks. prioritering av utsatte og samarbeid med sivile myndigheter. Annen del omhandler de nåværende kanoniske regler som gjelder etter revisjonen i 2010. I del tre gir Troskongregasjonen konkrete råd og tips til de nasjonale bispekonferansenes egne retningslinjer.

Her hjemme jobbes det i disse dager med et sett av felles retningslinjer for alle de nordiske land. Den nordiske arbeidsgruppen - som ledes av biskop Bernt Eidsvig av Oslo - består av biskop Czeslaw Kozon av København, p. Pål Bratbak (pressekontakt i Oslo katolske bispedømme) samt sr. Anna Mirijam Kaschner CPS (sekretær for Den nordiske bispekonferanse).

I rundskrivet heter det at verdens bispekonferanser skal sende inn sine utarbeidede retningslinjer til Troskongregasjonen innen mai 2012.