Besøk Det Mosaiske Trossamfund 10. september

Kommisjonen for interreligiøs dialog i Oslo katolske bispedømme innleder høsten 2011 prosjektet 

"Bli kjent med andre religioner – besøk deres gudshus/hellige rom!”

Høstens første besøk går til synagogen i Oslo, Det Mosaiske Trossamfund, lørdag den 10. september. Vi møtes utenfor synagogen i Bergstien 13 kl 09.30. Deretter blir det samling i biblioteket, hvor vi får en kort orientering før vi går inn i synagogen. Her får vi med oss slutten på Toralesningen, rabbinerens preken og siste delen av gudstjenesten. Derefter deltar vi på kiddush, noe som kan sammenlignes med kirkekaffens sosiale samvær. Efter kiddush avslutter vi i biblioteket, hvor vi får anledning til spørsmål og samtale.

Rammen for gruppen er satt til 20 personer. Vær derfor rask med påmelding!

Avgift: kr 50,-

Påmelding til: may-lisbeth.myrhaug@katolsk.no  - merk med "Synagogen"

Alle er hjertlig velkommen!

Vennlig hilsen
Kommisjonen for interreligiøs dialog
Oslo katolske bispedømme 
May-Lisbeth Myrhaug, leder

Bilde: Fra www.dmt.oslo.no