Innsettelse av tre akolytter 29. juni

Akolyttinnsettelser 29. juni

Fra venstre: Jul Hansen, Bostad, Aker, Eidsvig. Foto: Henriette Teige.

Biskop Bernt Eidsvig innsatte den 29. juni Georg Aker, Sindre Bostad og Lars Jul Hansen som akolytter, under en messe i St. Olav domkirke i Oslo. Dette er et ledd i forberedelsen til ordinasjonene til diakonatet.

Sindre Bostad og Lars Jul Hansen ble innsatt som lektorer i St. Olav domkirke den 6. januar, mens Georg Aker ble innsatt som lektor i St. Frans kirke i Larvik den 18. juni. I messen den 29. juni, opplyste biskop Eidsvig at kandidatene vil bli diakonviet 8. januar 2012. I sine innledningsord takket han særlig kandidatenes koner for deres tilslutning til ektefellenes ønske om å gå inn i denne tjenesten.

De tre er de første kandidatene som planlegges ordinert i en fornyet satsning på det permanente diakonat i bispedømmet. Bispedømmet har i dag kun to permanente diakoner, begge tjenestegjør i St. Paul menighet i Bergen. En av dem, Henrik von Achen, som også er medlem av bispedømmets kommisjon for det permanente diakonat, holdt kveldens preken.

hhø/mt

av Mats Tande publisert 30.06.2011, sist endret 30.06.2011 - 16:16