Kardinal Sterzinsky av Berlin (75) død

Kardinal Georg SterzinskyBerlin, 30.6.2011 (KI/KAP) – Den tidligere erkebiskopen av Berlin, kardinal Georg Sterzinsky, døde den 30. juni 2011 i Berlin, 75 år gammel.

Sterzinsky ledet fra 1989 til februar 2011 det nåværende erkebispedømmet Berlin. I slutten av januar gjennomgikk han to mageoperasjoner på en klinikk i Berlin. Fra midten av april var han på rehabilitering, men rundt fire uker senere ble han igjen innlagt på sykehus etter at hans helsetilstand forverret seg.

Sterzinsky ble født den 9. februar 1936 i det øst-prøyssiske Ermland. Etter annen verdenskrig og familiens flukt vokste han opp i Thüringen og ble i 1960 presteviet i Erfurt. Etter å ha vært sogneprest i Jena og generalvikar i Erfurt ble han i 1989 biskop av Berlin og i 1991 kardinal.

Etter at bispedømmet Berlin i 1994 ble opphøyet til erkebispedømme, fikk han tittelen erkebiskop. Den 24. februar 2011 innvilget pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad etter oppnådd aldersgrense, men mest på grunn av helsetilstanden. Etter det har hjelpebiskop Matthias Heinrich ledet erkebispedømmet inntil en ny erkebiskop blir utnevnt.

I den tyske bispekonferansen ledet Sterzinsky kommisjonen for ekteskap og familie samt underkommisjonen «Kvinner i Kirke og samfunn». Han var også visepresident for migrasjonskommisjonen.

Etter kardinal Sterzinskys død teller kardinalkollegiet 197 medlemmer, hvorav 114 er under åtti år og dermed har stemmerett ved et pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)