Oslo katolske bispedømme søker eiendomsforvalter

Oslo katolske bispedømme har nærmere 80.000 registrerte medlemmer og omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m Sogn og Fjordane, Oppland og Hedemark. Bispedømmet har 23 menigheter med en eller flere kirker, med tilhørende menighetshus og presteboliger. Bispedømmet har også skoler, leirsteder og hytter i porteføljen, og det planlegges nye kirkebygg og skoler de nærmeste årene.

EIENDOMSFORVALTER

Oslo katolske bispedømme har ledig stilling som eiendomsforvalter.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning innen bygg- og eiendomsforvaltning, med minimum tre års erfaring fra tilsvarende arbeid. Mangel på formell utdanning kan kompenseres med lang erfaring.

Det forventes at kandidaten kan jobbe selvstendig og allsidig med arbeidsoppgaver av strategisk, taktisk og operativ karakter – derav selv kunne utføre tekniske tilstandsanalyser, utarbeide vedlikeholdsplaner, inneha prosjektlederollen ved utviklings- og oppgraderingsprosjekter, gjennomføre kjøp og salg av eiendommer, utarbeide og følge opp service- og leieavtaler.

Da bispedømmet strekker seg over tretten fylker, må kandidaten belage seg på perioder med større reisevirksomhet.

For nærmere informasjon, kontakt:

Søknadsfrist 20. juni 2011.

Søknader sendes per e-post til bispedømmets økonom.