Oslo: Prosesjon til ære for Maria, Guds mor, 13. august

Mariaprosesjon 1St. Olav og St. Hallvard menighet i Oslo arrangerer prosesjon på høytidsdagen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen (Assumptio B. Mariae Virginis) lørdag 13. august 2011.

Prosesjonen starter i St. Hallvard kirke kl. 16.00 og avsluttes  med høytidelig messe i St. Olav domkirke kl. 18.00.

Vi oppfordrer alle til å sette av dagen og delta i prosesjonen gjennom Oslos gater - med sang og bønn – med Den hellige Maria, Guds mor, som leder oss. Ta gjerne med faner, plakater og blomster.

Mariaprosesjon 2Vi ønsker alle - og særskilt barnefamilier - hjertelig velkommen og håper at så mange som mulig vil bære sine flotte  nasjonaldrakter.

For ytterligere informasjon, følg med på www.katolsk.no, sthallvard.katolsk.no eller st-olav.blogspot.com. Det vil også komme kunngjøringer i messer og søndagsbladet. Informasjon om prosesjonens rute kommer i god tid før den 13. august.

VEL MØTT!

St. Olav menighet                                                                                            
Mariaprosesjon 3Arne M. Kirsebom
Sogneprest      
Tlf: 22 98 21 65                                                                                

St. Hallvard menighet
Sigurd Markussen
Sogneprest
Tlf: 23 30 32 00

Mariana G. Cosenza
Mobil: 992 24 299

 

Bilder: Fra fjorårets mariaprosesjon