Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg. offentliggjør med dette at:

 • P. Pawel Wiech SS.CC. utnevnes til biskoppelig vikar for nasjonalsjelesorgen den 1. juni 2011
 • P. Jagath Premanath Gunapala O.M.I. løses fra stillingen som kapellan i Bergen den 1. august 2011
 • P. Jagath Premanath Gunapala O.M.I. utnevnes til sogneadministrator i Fredrikstad og Halden den 1. august 2011
 • P. Edmund Reginald Saveripillai O.M.I. utnevnes til kapellan i Bergen fra 1. august 2011
 • Msgr. Lucjan Skolik løses fra stillingen som sogneadministrator i Larvik den 1. juli 2011
 • P. Phu Nguyen utnevnes til sogneadministrator i Larvik den 1. juli 2011
 • P. Bharath Villavarayen O.M.I. løses fra stillingen som kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo den 1. august 2011
 • P. Bharath Villavarayen O.M.I. utnevnes til rektor for St. Olav domkirke den 1. august 2011
 • P. Clement Inpanathan Amirthanathan løses fra stillingen som sogneadministrator i Halden fra den 1. august 2011
 • P. Clement Inpanathan Amirthanathan tiltrer i et ettårig vikariat som som kapellan i Stavanger den 1. august 2011
 • P. Peter Van løses fra stillingen som sogneadministrator i Fredrikstad den 1. august 2011
 • P. Pawel Wiech SS.CC. løses fra stillingen som sogneadministrator på Hønefoss den 1. august 2011
 • P. Peter Van utnevnes til stillingen som sogneprest på Hønefoss den 1. august 2011
 • P. Per Kværne løses fra stillingen som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo den 1. august 2011
 • P. Per Kværne utnevnes til sykehusprest i Oslo den 1. august 2011
 • P. Per Kværne utnevnes til stiftskapellan med ansvar for St. Thomas kapelldistrikt i Valdres den 1. august 2011
 • P. Pål Bratbak løses fra stillingen som sogneadministrator på Lillehammer den 1. september 2011
 • P. Khiem Nguyen løses fra stillingen som kapellan i St. Olav domkirkemenighet den 1. september 2011
 • P. Khiem Nguyen utnevnes til kapellan på Lillehammer den 1. september 2011. Samme dag endres hans stillingsbrøk som skoleprest på St. Sunniva skole til
 • P. Carlo Le Hong Phuc utnevnes til sogneadministrator på Lillehammer den 1. september 2011
 • P. Fredrik Hansen løses fra stillingen som biskopens privatsekretær den 1. september 2011
 • P. Pål Bratbak utnevnes til biskopens kapellan den 1. september 2011
 • P. Roman Kunkel O.M.I utnevnes som ansvarlig for polsk sjelesorg i Østfold fra 1. august
 • Msgr. Ralph Brown JCD ProtAp gjenutnevnes som rettsvikar for en periode på to år fra 1. september 2011
 • P. Francis Xavier Huynh Tan Hai løses fra ansvaret for den vietnamesiske sjelesorg i Moss og Askim den 1. juni
 • P. André-Marie Le Thien Vinh overtar ansvaret for den vietnamesiske sjelesorg i Moss og Askim fra 1. juni

Justeringer for St. Hallvard og St. Olavs menigheter i Oslo vil bli kunngjort på et senere tidpunkt.