Kondolansetelegram fra biskop Piotr Libera av Płock, Polen

Biskop Piotr Libera av Płock, Polen, har den 24. juli sendt følgende kondolansetelegram til biskop Bernt Eidsvig Can.Reg:

Płock, 24. juli 2011

Eksellense,

Kjære Biskop

Berørt av de tragiske hendelsene som har skjedd de siste dagene i Oslo og Utøya, ønsker jeg å uttrykke broderlig solidaritet og åndelig støtte.

Gjestfritt og åpent for andre, bl.a. for mange polakker, har det norske samfunn blitt dypt såret av utgytelsen av uskyldig blod. Blind vold brøt tråden i livet til mange unge. Det er ikke lett å akseptere, og enda vanskeligere å forstå.

I denne mørkets time, som hele Norge nå opplever, gjentar jeg med deg, aktverdige bror, ordene fra Salme 23: «Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg.»

Jeg forsikrer at vi i Płock Bispedømme ber for ofrene i fredagens bombeangrep og deres familier og nære slektninger. Måtte Gud, rik på miskunn, åpne veien for frelse av de avdøde og gi de levende trøst og kristent håp.

Hengiven i Kristus og Maria

+ Piotr Libera

Biskop av Płock


EKSCELENCJO,

DROGI KSIĘŻE BISKUPIE

Poruszony tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Oslo i na wyspie Utoya, pragnę przekazać wyrazy braterskiej solidarności oraz duchowego wsparcia.

Gościnne i otwarte na innych – w tym także licznych Polaków – społeczeństwo norweskie zostało głęboko zranione przelaniem krwi niewinnych ludzi. Ślepa przemoc przerwała nić życia wielu młodych osób. Niełatwo to przyjąć, jeszcze trudniej to zrozumieć.

W tej godzinie ciemności, której doświadcza obecnie Norwegia i jej mieszkańcy powtarzam razem z Tobą, Czcigodny Bracie, słowa psalmu 23, „Chociaż bym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę bo Ty jesteś ze mną”.

Zapewniam o modlitwie kościoła płockiego za ofiary piątkowych zamachów oraz rodziny i bliskich. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie otworzy zmarłym drogę zbawienia, żywym zaś udzieli pociechy i chrześcijańskiej nadziei.

Oddany w Chrystusie i Maryi

+ Piotr Libera

Biskup Płocki