Pavelig heder til Narvik-ektepar

Pro Ecclesia et Pontifice til Narvik-ektepar Biskop Berislav Grgić overrakte det pavelige æreskors Pro Ecclesia et Pontifice (For Kirken og paven) til ektefellene Magnus Erik og Cornelia (Corrie) Leonarda Pettersen med diplom under en tilstelning i Narvik, søndag 19. juni 2011, på 35-årsjubileum for Kristus Konge-kirken, etter høymessen. Diplomet er underskrevet av msgr. Peter Bryan Wells, bisitter i Statssekretariatet (i Vatikanet) med ansvar for «Alminnelige saker».

Æreskorset Pro Ecclesia et Pontificie ble innstiftet av pave Leo XIII til hans gulljubileum som prest 17. juli 1888, og var opprinnelig ment for dem som hadde hjulpet til med feiringen av jubiléet. Siden deles det ut til spesielt fortjente legfolk og geistlige. I sin nåværende utforming består æreskorset av en kvadratisk gullmedalje, opphengt i det ene hjørne i et gult og hvitt ordensbånd. De forrige i Tromsø stift som ble tildelt æreskorset, var ekteparet Dagny og Harald Sivertsen, Bodø (1997).

Magnus Pettersen har tidligere mottatt bl.a. kongens fortjenestemedalje i sølv (2006). Likeledes har ekteparet mottatt Ballangen kommunes hedersbevisning (2009).

av Mats Tande publisert 18.07.2011, sist endret 18.07.2011 - 14:40