Tilbakekaller nuntius fra Irland

Den apostoliske nuntius i Irland, erkebiskop Giuseppe Leanza, er blitt tilbakekalt til Roma for konsultasjoner etter den siste tids spenning mellom Vatikanet og den irske regjering. Bakgrunnen er offentliggjøringen av Cloyne-rapporten, som har gjennomgått bispedømmet Cloynes behandling av seksuelle misbrukssaker fra 1996-2009.

Rapporten – som undersøkte anklager mot 19 prester – konkluderer med at kirketopper så sent som i 2008 ga "lite eller ingen" oppmerksomhet til eksisterende forebyggende tiltak, samt at biskopen skal ha løyet når han hevdet at bispedømmet rapporterte alle misbruksanklager til sivile myndigheter.

Cloyne-Rapporten har fått den irske statsminister Enda Kenny til å gå hardt ut mot det han kaller den "dysfunksjon, frakobling, elitisme og narsissisme som dominerer Vatikanets kultur i dag".

Den frittalende erkebiskopen av Dublin, Diarmuid Martin, uttrykte i en nylig preken sinne over det han kaller bispedømmet Cloynes "frafall" overfor overgrepsutsatte. I et TV-intervju med RTÉ hevder Martin også at bispedømmet Cloyne har ignorert de nye reglene fra 2001, da dokumentet "Sacramentum sanctitatis tutela" overførte ansvaret for overgrepssaker til Troskongregasjonens bord.

Tilbakekalt for konsultasjoner

Vatikanet på sin side annonserte mandag 25. juli at nuntius til landet, erkebiskop Giuseppe Leanza, har blitt tilbakekalt for konsultasjoner med statssekretariatet, spesielt sett i lys av "de påfølgende reaksjonene" etter publiseringen. Fr. Ciro Benedettini fra Vatikanets pressekontor forklarer avgjørelsen med "situasjonens alvorlighet, og Den hellige stols ønske om å behandle den objektiv og med besluttsomhet, men også med en viss forbauselse og beklagelse med hensyn til enkelte overreaksjoner".

Vatikanet ventes å snarlig å komme med en formell tilbakemelding på Cloyne-rapporten, samt reaksjonene fra irske myndigheter.

Brudd på skriftemålets taushetsplikt?

Irske politikere har sågar kommet med et lovforslag om at prester skal måtte bryte skriftemålets taushetsplikt i situasjoner der overgrep omtales, skriver Irish Central. Lovforslaget skal ha blitt positivt mottatt av statsminister Kenny og landets justisminister Alan Shatter. Erkebiskop Gianfranco Girotti fra Det apostoliske Pønitentiari (Den apostoliske skriftemålsdomstolen) omtaler det svært kontroversielle lovforslaget for "absurd", og sier at selv om Irland kan implementere alle de lover det selv ønsker, så vil Kirken "aldri tillate seg å forråde skriftestolen til sivile autoriteter".