Tragedien markeres i alle søndagsmesser

Den store tragedien som rammet Norge fredag, hvor det foreløbig er meldt om til sammen 91 avdøde i Oslo og på Utøya, blir markert i alle søndagsmesser i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift. I  denne ekstraordinære situasjon har biskop Bernt Eidsvig gitt alle prester tillatelse til å feire søndagsmessene som sjelemesse for flere avdøde.

Se også:

Biskop Eidsvig kondolerer

Ingen materielle skader på OKBs bygninger i Akersveien