En løsning mellom Vatikanet og SSPX?

Fellay og Benedikt i Roma, 2005
Pave Benedikt og Bernard Fellay i Roma 2005.

Biskop Bernard Fellay, generalsuperior i SSPX, skal til Roma for å diskutere en mulig avtale, skriver Vatican Insider.

Fellay skal sammen med to andre representanter fra SSPX møte Troskongregasjonen i Roma den 14. september.

Her skal partene diskutere resultatene av to års doktrinære samtaler. Det er den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei som er ansvarlige for relasjonene til SSPX, men en egen teolog-gruppe ble oppnevnt fra Vatikanets side til samtalene.

Se også: Samtaler med SSPX bekreftet

Det ventes at Vatikanet presenterer en slags "take it or leave it-avtale" om doktrinære spørsmål til St. Pius X-selskapet. Godtas dette, spekuleres det samtidig i at Lefebvristene vil bli tilbudt en ordning lik det nylige opprettede personalordinariatet for anglikanerne. Men intern uenighet om veien videre innen SSPX kompliserer situasjonen ytterligere. Lite har lekket ut fra samtalene, men kommentarer fra SSPX- representanter har den siste tiden blitt mindre optimistiske mht. en forsoning med Roma.

Pave Benedikt opphevet i 2009 ekskommunikasjonen til de fire biskoper ordinert av erkebiskop Lefebvre  – som grunnla St. Pius X-selskapet i 1970. Biskopene er allikevel fremdeles suspendert "a divinis", hvilket betyr at de ikke har tillatelse til å utøve en funksjon som biskop i Kirken og heller ikke lovlig foreta prestevielser.