Helga Haaß-Männle medlemsarkivar i St. Hallvard menighet

Den første september går Helga Haaß-Männle inn i en nyopprettet stilling (40 %) som medlemsarkivar i St. Hallvard menighet i Helga Haaß-Männle (foto1)Oslo. St. Hallvard er Norges største katolske menighet målt etter antall medlemmer.

Helga kommer fra stillingen som menighetssekretær i St. Magnus menighet på Lillestrøm. St. Magnus menighet har også leid henne ut for arbeid for St. Gudmund menighet, Jessheim, og St. Clara menighet, Kongsvinger etter at disse ble skilt ut fra St. Magnus i 2007.

Hun skal fra 1. september gå inn i 60 % stilling som menighetssekretær i St. Gudmund og vil fortsette å gjøre arbeid også for St. Clara. Hun vil ha kontorplass i St. Hallvard.