Irakiske nonner i stille tjeneste for sitt land


Sr. Maria Hannah fra
de dominikanske søstre av
Katarina av Siena, Mosul.

I et intervju med Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) forteller dominikanerinnene av Katarina av Siena i Mosul, Irak, om sin tjeneste for Kirken og landet etter invasjonen i 2003.

– Da bombene begynte å falle over Bagdad og folk startet å flykte, så åpnet vi våre klostre for familier, sier den tidligere priorinnen, sr. Maria Hanna.

– For mange år siden ble våre katolske skoler nasjonalisert av myndighetene. Etter regimets fall ga de oss bygningene tilbake. Vi lot også hjemløse familier bo i skolene. Vi sørget for at folk hadde det nødvendige for å overleve. Våre lagre var alltid tomme siden vi ga bort alt, sier sr. Maria Hanna.

Sykehus, skoledrift og barnehjem er blant søstrenes arbeidsområder, noe som skulle vise seg å være utfordrende etter den amerikanskledede invasjonen i 2003.

– Helt i starten av krisen, spesielt i 2003/2004, stengte de fleste av Iraks sykehus. Vi drifter Al-Hayat-sykehuset i Bagdad og klarte å holde det åpent 24 timer i døgnet syv dager i uken, legger hun til.

Pastoralt arbeid. Den største delen av søstrene i Mosuls arbeid er allikevel pastoralt rettet, med fokus på å opprettholde det kristne nærværet i landet.

– Hvert år underviser vi rundt 1600 gutter og jenter i forbindelse med førstekommunion. Våre søstre gjør dette i ulike utkantstrøk hvor det ikke finnes noen prester. De siste to uker har 667 barn i en landsby mottatt førstekommunion, grunnet vår pastorale tjeneste, forteller sr. Maria.

Mangler moderhus. Søstrenes moderhus ble bombet flere ganger under krigens tidlige fase, og dominikanerinnene mangler nå midler til å gjenreise bygget. En av konsekvensene er at de ikke er i stand til å ta i mot noviser, mens flere av ordensmedlemmene må bo hjemme hos sin familie. Mange er også direkte berørte av det interne kaoset som har oppstått etter Saddams fall.

 – Vi har mistet mange familiemedlemmer. Jeg mistet min bror. Han ble skutt for fem år siden. En av våre søstre opplevde at to nevøer ble kidnappet og forsvant. En annen fikk sin nevø bortført og har ennå ikke hørt noe nytt om han. Dette er nesten fem år siden. Vi prøver å hjelpe folk samtidig som vi må forholde oss til våre egne traumer, sier sr. Diana.

Den dominikanske tilstedeværelsen i gamle Mesopotamia går helt tilbake til ordenens startfase, da tre dominikanske munker i 1235 reiste til Bagdad – "et skinnende kultur- og studiesenter hvor Dominikus en gang drømte om å åpne en misjon", heter det i boken om dominikanerinnene av Katarina av Siena: "Drawn by Love".

P. Ambrosius Lutz OP – tidligere sogneprest i St. Olav domkirke – tjente forøvrig som professor ved Mosuls kaldeiske presteseminar mellom 1900-1905.

Nye angrep. Mandag 13. august ble over 60 mennesker drept da koordinerte bombeangrep rammet flere irakiske byer, deriblant en syrisk-ortodoks kirke i Kirkuk. Tre kirker har nå blitt angrepet de siste to uker i byen.

Younadim Kanna, som representerer den kristne blokken i parlamentet, sier til Aswat Al Iraq at mandagens terror var rettet mot alle deler av samfunnslivet og gjennomført av krefter med "en særskilt politisk agenda i en tid hvor amerikanernes tilbaketrekning fra Irak nærmer seg".

Amerikanske styrker skal etter planen være ute av Irak den 1. januar 2012.