Judy Guneriussen ny menighetssekretær på Lillestrøm

Judy Guneriussen (foto1)St. Magnus menighet på Lillestrøm har ansatt Judy Guneriussen som menighetssekretær i 100 % stilling fra 1. september.

Judy er født den 29.september 1949 på Filippinene. Hun kom til Norge i 1974 og har jobbet som værelsespike, rengjøringsassistent, sekretær og til slutt lærer på St. Sunniva skole i 24. år. Hun er utdannet programmerer, og har pedagogisk utdannelse fra lærerhøyskolen i Oslo. Hun har sittet i en årrekke i menighetsrådet i St. Magnus menighet på Lillestrøm, er kaketesekoordinator i menigheten, medlem i St. Magnus Caritas-gruppe og driver en teatergruppe for barn.

St. Magnus menighet har til nå leid ut sekretærtjenester til menighetene på Jessheim og Kongsvinger, etter at disse ble skilt ut fra St. Magnus i 2007. Den nye menighetssekretæren skal konsentrere seg om arbeid for St. Magnus, som i likhet med de fleste katolske menigheter i Norge i de senere årene har opplevd kraftig vekst.