Lillehammer: utnevnelse av ekstraordinære kommunionsutdelere

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har utnevnt følgende ekstraordinære kommunionsutdelere for Mariakirkens menighet på Lillehammer: Nikoline Myklevik, Noelin Rajaratnam, Liberatha Mutuyimana, Joseph Voigt, Helge Lindberg og Kåre Hosar.

Utnevnelsene gjelder for en periode på tre år fra 1. august 2011.