Oblatfedrene med ny kommunitet i Fredrikstad

Søndag 21. august 2011 ble p. Jagath Premanath Gunapala OMI  formelt innsatt som sogneadministrator i Fredrikstad av biskop Bernt Eidsvig. Tilstede under messen i St. Birgitta kirke var også provinsialen av den polske OMI-provins, p. Ryszard Szmydk.

Innsettelsen markerte i tillegg at oblatfedrenes nye kommunitet i Fredrikstad er et faktum. Oblatfedrene har en lang tradisjon i byen. Da nye St. Birgitta kirke og menighetslokaler sto ferdig i 1990, ble det lagt til rette for at en kommunitet skulle bo der.

P. Roman Kunkel OMI blir prior for den nye kommuniteten. I tillegg skal han være ansvarlig for den polske sjelesorg i Østfold.