P. Erik Varden feirer førstemesse i St. Olav domkirke

Erik Varden (foto2)Søndag den 2. oktober feirer p. Erik Varden OCSO sin førstemesse i St. Olav domkirke, Oslo, i høymessen kl 11.00. Hans prestevielse fant sted i Mount Saint Bernard Abbey, England, den 16. juli i år.

P. Varden er født i 1974 i Degernes, Østfold. Han ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av da Dom Markus Bernt Eidsvig i Klosterneuburg i juni 1993 og trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey i 2002, hvor han avla sine evige løfter i oktober 2007.

Varden har doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge, og lisensiat fra Pontifical Oriental Institute i Roma.